21 Kasım 2008 Cuma

BU GERÇEKTİR. HÜKÜMET UTANSIN !...
03.11.2008 10:47 tarihinde Prof. Dr. Salih Ziya KONYALI Yazmış; Cevap Yaz
Sayın Hüseyin Hüsnü GÜREL'in her satırı gerçek, doğru, isabetli ve hükümeti harekete geçirmesi gereken raporunu 549 mebusa bizzat gönderdim. Beklentim derhal harekete geçişlmesi ve bölgede var olan rezervin en kısa sürede ortaya çıkartılarak halkın hizmetine sunulması idi. Fakat onlar, vatan, millet ve halk için bunu yapmak yerine; Halka ihanet ve zulüm anlamına gelen devasa (insanlık dışı) zammı yapmayı tercih ettiler. Kaldı ki, Avrupanın en uc köşesinde tonu 66 dolara kullanılan doğalgazın ülkemizde 270 doları aşan bir fiyata alınıp-satılması utanç verici bir suçtur. Milli kaynaklara bu denli kayıtsız kalan ve dışa bağımlılığı marifet sayan AKP ve hükümetini şiddetle kınıyor ve zerre kadar insani sorumlulukları varsa Erzincan da var olan doğalgazı çıkartmaya davet ediyorum. Okuyanlara saygılar. http://haberbankasi.com/haberoku.php?t=BU_GER%C7EKT%DDR._H%DCK%DCMET_UTANSIN_!...&haber=1657144
***
Telefonla ulaştığım sayın H. Hüsnü Gürel, konu hakkında oldukça heyecanlı ve ısrarla iddiasını sürdürüyor. Yıllarını mesleğine adamış, vatansever bir büyüğümüz olan Sayın Gürel'e sonsuz teşekkür eder, iddiasının gerçekle buluşması halinde ülkemize en büyük katkılardan birisini yapmanın onurunu taşıyacağına inancımızı dile getiririz. TOGEÇ

17 Kasım 2008 Pazartesi

DEĞERLİ BASINIMIZ VE KAMUOYUNA AÇIKLAMA
TÜRKİYE PETROLLERİ (TPAO) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ERZİNCAN OVASI VE CİVARINDA PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANMIŞTIR.”
İnternette yayınlanan TPAO Genel Müdürlüğü’nün 24.10.2008/019229-3690 sayılı cevabi yazıları ile bu Genel Müdürlükçe Erzincan ovası ve civarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının sürdürüldüğü konusunda verilen bilgi; çok büyük memnuniyetle karşılanmış ve yayınlanan 10.10.2008 tarihli rapor Türk ve Dünya kamuoyunda büyük bir ilgi görmüştür. .
TPOA Genel Müdürlüğünce bu tarihe kadar Erzincan ovasında hiçbir ciddi petrol ve doğalgaz araması yapılmamış olduğundan Erzincan ovasında petrol ve doğalgaz aramalarına bu tarihten sonra sürdürüleceği anlaşılmaktadır. Esasen, Erzincan ovasında zengin doğalgaz yatağının varlığı kesin olarak belirlenmiş olduğundan; TPAO tarafından bu doğalgaz yatağının hangi derinlikte bulunduğu ve nerelere kadar devam ettiği konusunda araştırma yapılacaktır.
Son zamanlarda doğalgaz fiyatlarının anormal ölçüde artması sebebi ile Erzincan ovasında varlığı belirlenmiş doğalgaz yatağından bir an önce üretim yapılması fevkalade önem kazanmıştır; Yetkili Makamlarca ve TPOA Genel Müdürlünce gerekli çabanın gösterilmesi ile Ülkemiz çok bol ve çok ucuz doğalgaza kavuşmuş olacaktır.
TAMAMLAYICI BİLGİLER

VE YENİ GELİŞMELER:
Dünyada yalnız Marmara bölgesi ile Erzincan şehri ve ovasında yeraltı kil tabakaları arasında düdüklü tencerelere benzer ortamlarda deprem hareketleri başlamadan kısa bir süre önce doğalgaz patlamaları meydana gelmektedir.
Bu patlamalar ile suya doygun zeminlerde meydana gelen canavarlar kudretindeki sıvılaşma olayları ile zeminler aşağı doğru itilmektedir. Zeminlerin itilmesiyle yüzey arazi deniz gibi dalgalanarak kıyametler koparcasına korkunç afetler meydana gelmektedir.
Deprem hareketleri başlamadan önce yeraltı doğalgaz patlamalarından ileri gelen bu korkunç afetlerin deprem olaylarıyla hiçbir ilgisi yoktur.
Depremleri önlemek mümkün olmadığı halde; yeraltında doğalgaz patlamalarından ileri gelen bu korkunç afetlerin çeşitli teknik tedbirlerle önlemek mümkündür. Bugüne kadar yalnız Osmanlı Padişahı II. BEYAZIT’ın 499 sene önce meydana gelen 1509 depreminde; İstanbul’un çeşitli yerlerine 400 kuyu kazdırmış, bu kuyular ile; yer altı düdüklü tenceresine 400 delik açılmış; bu kuyular denge bacası görevi yapmış ve Osmanlı Padişahı bu kuyular ile yeraltında doğalgaz patlamalarından ileri gelen sarsıntılardan İstanbul’u kolayca kurtarmıştır.
Erzincan ovasında depremler esnasında gökte doğalgazın alev ile yanması ile gökyüzünün saatlerce ve günlerce kızıl renge büründüğü; deprem geceleri gökte yanan doğalgazın ısısıyla trilyonlarca m3 çok soğuk hava ısınması ile ve ovadaki karların erimesiyle; bu ovada zengin doğalgaz yatak varlığı kesin şekilde belirlenmiştir.
Erzincan ovasında her depremde Ülkemizin yıllık doğalgaz ihtiyacından çok fazla gökte doğalgazın yandığını; bu doğalgaz yatağı ortaya çıkarıldığı takdirde; Ülkemizin bütün doğalgaz ihtiyacı karşılandıktan sonra fazla doğalgazın harice ihraç edileceği; bu çok zengin doğalgaz yatağı ile Ülkemizin ve Erzincan’ın kaderi değişeceği; Ülkemizin doğalgaz bakımından dışa bağımlılıktan kurtulacağı; yüz binlerce iş imkânı sağlanacağı; etrafı dağlar ile çevrili Erzincan ovasındaki bu doğalgaz yatağının erozyon aşınmasına karşın çok mükemmel şekilde korunduğu; masa başında oturarak bu konudaki gerçekleri anlamak mümkün olmadığı; mahallinde yapılacak bilimsel araştırma, soruşturma ve görgü tanıkları ile görüşme ve bu konudaki yazılı belgelerin incelenmesi ile bu konulardaki gerçeklerin öğrenileceği; bu konularda tarafımdan düzenlenen 10.10.2008 tarihli rapor Yetkili Makamlarına ve ilgili devlet kurumlarına ve kuruluşlarına sunularak; bu konulara ilgi gösterilmesi ve bu konularda yardımcı olunması dileğinde bulunulmuştur.
Bu rapor
http://www.milliservet.blogspot.com/ internet (WEB) adresinde açıklanıp yayınlanarak Kamu oyuna duyurulmuş ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. .
Bugüne kadar; Erzincan ovasından geçen faylar sebebiyle bu ovada petrol ve doğalgaz yatağının bulunmadığı ileri sürülmüştür. Tarafımdan düzenlenen 10.10.2008 tarihli raporda açıklandığı gibi; Arabistan platosu Anadolu’yu ve Erzincan ovasını muazzam kuvvetler ile itmektedir. Bu itme ile Anadolu her yıl Yunanistan’a doğru 2,5 cm. kadar yaklaşmakta ve her yıl Erzincan ovası 1-2 cm. kadar daralmakta ve Munzur Dağlarıyla Spikor dağları her yıl birbirine 1, 2 cm kadar yaklaşmaktadır. Arabistan platosunun Erzincan ovasını muazzam kuvvetlerle itmesiyle Erzincan ovasındaki fay yüzeyleri çatlıyarak kırılmakta ve fayların kırılmasıyla depremler meydana gelmektedir. Depremler esnasında çatlayan faylardan kaçan doğalgaz kaçakları deprem olayı olup bittikten sonra bu fay çatlakları kısa sürede vana gibi kapandığından doğalgazın dışarı çıkmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle Erzincan da yeniden bir depremin meydana geleceği tarihe kadar 40-50 sene gibi çok uzun müddet faylardan doğalgaz çıkmadığından bu ovadaki doğalgaz yatağının zenginliği çok mükemmel şekilde korunmaktadır.
Erzincan ovasındaki faylar depo görevi yapmakta ve bu fayların içi Endonezya da ve Malezya da olduğu gibi tıka basa petrol ve doğalgaz ile dolu bulunmaktadır.
Erzincan ovasında açılacak petrol kuyuları ile petrol ve doğalgaz artezyen şeklinde fışkıracak ve çok ekonomik üretim yapılacaktır.
AÇIK TEŞEKKÜR

Maden Mühendisleri Odası Başkanlığının internette yayınlanan 27.10.2008/1807 sayılı yazıları ile Marmara Bölgesi ile Erzincan şehrinde ve ovasında yeraltında doğalgaz patlamalarından ileri gelen kıyametler koparcasına çok korkunç afetlerin önlenmesi ve Erzincan ovasındaki doğalgaz yatağının ortaya çıkarılması konularında tarafımdan düzenlenmiş olan 10.10.2008 tarihli bu raporun incelendiğini; bu konulara her türlü yardım ve desteğin verileceği bildirilmiştir. Maden Mühendisleri Odası Başkanlığı Ülkemize ekonomik katkı sağlamak için gerekli ilgi, vatanseverlik ve yüceliğini göstermiştir. Maden Mühendisleri Odası Başkanlığının gösterdiği bu çok büyük ilgi ve gösterilen bu tutum daima şükranla anılacaktır.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ’NE BU KONUDA BİLGİ
SUNULDU

Ankara’da Yüksek Mühendisler Birliği İTÜ Evinde; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Muhammed ŞAHİN; Teknik Üniversitenin hedefleri konusunda 8.11.2008 tarihli verdiği konferansta; İstanbul Teknik Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi haline getirileceğini; insan ile ilgili yatırımlar yapılacağını; 20 yılda İstanbul’un yeniden inşaa edileceğini ve Ülkemizin kalkınması için TÜBİTAK ile işbirlikleri yapılarak; Ülkemiz için çok büyük projeler üretileceği konusunda fevkalade önemli bilgiler vermiştir.
Sayın Rektör Muhammed ŞAHİN‘e; Marmara bölgesi ile Erzincan şehrinde ve ovasında yeraltında doğalgaz patlamaları ile kıyametler koparcasına çok korkunç afetlerin meydana geldiği; deprem hareketleri başlamadan kısa bir süre önce yeraltında doğalgaz patlamalarından ileri gelen bu afetlerin deprem olayları ile ilgisi olmadığı ve Erzincan ovasında Ülkemizin bütün doğalgaz ihtiyacını karşılayacak ölçüde çok zengin doğalgaz yatağı varlığı konusunda kısa bilgiler arz edilmiş ve bu konuda tarafımdan düzenlenen 10.10.2008 tarihli rapor verilerek; bu konuya ilgi gösterilmesi ve yardımcı olunması istenilmiştir.
Mezun olmakla iftihar ettiğim İstanbul Teknik Üniversitesine; bu Üniversitenin Sayın Rektörüne; dünyada yalnız Marmara bölgesi ile Erzincan şehrinde ve ovasında yer altı düdüklü tencerelerine benzer kapalı ortamlarda doğalgaz patlamaları ile kıyametler koparcasına çok korkunç afetlerin meydana geldiği; depremleri önlemek mümkün olmadığı halde; alınacak teknik önlemler ile bu korkunç afetlerin önleneceği ve Erzincan ovasında çok zengin doğalgaz yatağı varlığı konusunda fevkalade çok önemli ve çok büyük bir proje sunulmaktadır.
Marmara Bölgesiyle Erzincan şehrinde ve ovasında deprem hareketleri başlamadan kısa bir süre önce yeraltında doğalgaz patlamalarından ileri gelen kıyametler koparcasına çok korkunç afetlerin önlenmesi ve Erzincan ovasında çok zengin doğalgaz yatağı varlığı konularında; bütün vatandaşlarımızın yakın ilgi göstermesi ve bu konulara yardımcı olunması; yurttaşlığın kutsal görevi olarak kabul edilmelidir.
Hüseyin Hüsnü GÜREL
Yük.İnş.Müh. (İTÜ-1953)

*****************************
YANKILAR VE YORUMLAR:
Sayın Hüseyin Hüsnü GÜREL, Yüksek Mühendis, Ankara-TÜRKİYE
Türk dünyasının lider kurumu ve uluslararası en güçlü lobisi olan "TURKISHFORUM" da 'ilgi' raporunuz yayınlandı. Bunu nasıl başardınız bilmiyorum. Ama sonuçta sizi kutlarım. Sadece bu bile çok büyük bir başarı. Eminim bu rapor devlet-hükümetin ilgisini çekecek ve (belki) bir süre sonra konuyla ilgili çalışmalar başlatılacaktır. Belki diyorum, zira benzer bilimsel çalışmalardan (ben, TÜRKİYE'de olduğum süre içinde) müspet bir sonuş alamadım ve gerekli ilgiyi göremedim. Şimdi yurt dışındayım. Mamafi, Şu an itibarıyla yazınız ve raporunuzu 100'e yakın devlette en az 3 milyon Türk'ün okuduğunu sanıyorum. Ancak, bu yeterli değil. Kullandığınız teknik, üslup ve harika web sitenizden, popülizm sevdalısı olmadığınız açıkça anlaşılıyor. Bence, bu iddianızı destekleyici bulgular, somut veriler ve yeni belgelerle sürdürmelisiniz. İleride size bazı teknik sorular yöneltecek ve mümkünse cevap bekleyeceğim. Makul ve mukni bulursam size destek olabileceğimi düşünüyorum. Bilvesile sizi kutlar, özgün çalışmalarınızda başarılar dilerim. Kardeşim. Prof. Dr. Salih Ziya Konyalı, Newyork City//ABD ::: 16 Ekim 2008
***
Kimden: Feridun Erman (ermanferidun46@hotmail.com)
Gönderme tarihi: 06 Kasım 2008 Perşembe 09:16:14, Kime: hhgurel@hotmail.com
Sayın Gürel , Bu yolda aşama kaydettiğinizi görüyorum. Eğer bürokratik bir takım engeller aşılabilirse ülkemize büyük hizmetlerde bulunabileceğinize eminim . Lütfen diğer kurumlardan gelecek yanıtları da duyurmayı ihmal etmeyiniz. Başarı dileklerimi sunarım. Saygılarımla, Feridun ERMAN
***
C* [Kuvayi Milliye Cephesi] Takipçinizim‏
Kimden: Ucar adına kuvayi_milliye_cephesi@yahoogroups.com
Gönderme tarihi: 21 Kasım 2008 Cuma 01:09:24
Kime: HÜSEYİN HÜSNÜ GÜREL
Arastirmalarinizi yakIndan takip etmeye calisiyorum, elimden geldikce yazilarinizi ve maillerinizi okuyarak bilgi sahibi oluyorum. Ben Antalya'da oturuyorum. Calismalarinizi takdir ediyor ve basarilarinizin devamini diliyorum. Inaniyorum ki sizler yalniz degilsiniz. Kalplerimiz sizinle ve Turkiye icin calisan butun kardeslerimizlededir. Tanri Turk'u korusun ve yuceltsin. Ne Mutlu Turk'um Ddiyene.
(oybirligi) Re: BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMA‏
***
Kimden: Mustafa Gürbüz (99.mustafa@gmail.com)
Gönderme tarihi: 20 Kasım 2008 Perşembe 15:36:56
Kime: hhgurel@hotmail.com; 99.mustafa@mynet.com; zehragurbuz@gmail.com; anayurtgazetesi@gmail.com; orkun@orkun.com.tr; oybirligi@googlegroups.com
Değerli Meslekdaşım ve Aziz Dostum Y.Müh. Hüseyin GÜREL Beyefendi,
Ankara, 20.11.2008
Seneler önce; Erzincan' da Denetçi Müşavir olarak çalıştığım TKİ inşaatları yapılırken sizinle tanışmış olmak ve büyük misafirperverlik göstererek yabancı mühendislerlede, görüşmelerimizin seneler sonrada olsa, TPAO tarafından tezinizin kabul edilmiş olması ve araştırma yapılması için yılmak bilmeyen bu gayretinizden dolayı SİZİ candan kutlar ve sağlık mutluluk başarı dilerim.
Umarım iyi netice alınır ve Erzurum, Türkiye DOĞAL Gaz ihtiyacını karşılar.
Mustafa GÜRBÜZ, Mimar Yazar,
0 536 496 87 99 - 4177810