12 Ocak 2010 Salı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ERZİNCAN

Konu: Erzincan da doğalgaz patlamaları ile çok korkunç afetler meydana geldiği hk.
Ankara da İNTES’in mayıs-haziran 2009 tarihli dergisinde; Belediye Başkanı Sayın Yüksel ÇAKIR tarafından “Türkiye genelinde depreme en hazırlıklı il; Erzincan” olduğu konusunda bir açıklama yapılmış ve çok büyük yanılgı içerisine düşülmüştür.
Dünyada yalnız Marmara Bölgesi ile Erzincan şehrinde ve ovasında yer altında kil tabakaları arasında muazzam büyüklükteki düdüklü tencerelere benzer kapalı ortamlarda doğalgaz ile sıvılaşmaya müsait suya doygun zeminler yan yana beraberce bulunmaktadır.
Marmara bölgesi ile Erzincan şehrinde ve ovasında deprem hareketleri başlamadan kısa süre önce bu yer altı düdüklü tencerelerinde doğalgaz patlamaları ve meydana gelen canavarlar kudretindeki sıvılaşma olayları ile bu zeminler aşağıdan yukarı itilmekte ve kıyametler koparcasına korkunç afetler meydana gelmektedir. Deprem hareketleri başlamadan önce doğalgaz patlamalarından ileri gelen bu korkunç afetlerin deprem ile hiçbir ilgisi yoktur. Doğalgaz patlaması ve deprem olayları birbirinden farklı ve başka başka olaylardır.
1992 Depreminde yeraltında doğalgaz patlamalarından ileri gelen sıvılaşma olayları ile; Erzincan ovasında fay olmayan yerde DDY rayı canavarca bükülmüştür. Depremlere dayanıklı inşaatların DDY rayını bükebilen bu sıvılaşmalara dayanabilmesi mümkün değildir.
Erzincan da arasıra meydana gelen 2,3,4 gibi ufak şiddetteki depremler esnasında çok ufak ölçülerde sıvılaşma olayları meydana gelmektedir.Binalar ve tesisler bu ufak sıvılaşmalar ile bükülmeye zorlanmaktadır.
İnternette http://milliservet.blogspot.com Web sitesinde; Erzincan da depremlere dayanıklı inşaa edilen B.A binaların bu çok ufak sıvılaşma olaylarına bile, dayanamadığı ve bu B.A binaların kolonları, kirişleri, döşemeleri ve perde duvarları gibi taşıyıcı aksamlarının tehlikeli şekilde çatlamış olduğunu; bu çatlak binaların ileride meydana gelecek çok şiddetli olmayan depremlerde bile; param parça olmaya ve bina içindeki insanların da pestil gibi ezilmeye mahkum bulundukları; bu binaların çatlamış olduklarını Dr. Cihangir ARISAN, Dr. Hilmi SEVİNÇ, Metin ÇÖREKÇİ; Ekrem BÜYÜKFIRAT, Nihat YAPAR, Hüseyin YERGÜN gibi yüzlerce kimse tarafından bilindiği konularında bilgiler verilmiştir.
Doğalgaz patlamaları ve sıvılaşma olayları ile açılan çatlaklar ile; bu zeminlerin çok mükemmel şekilde esneme özelliği kazanmaktadır.
Depremleri önlemek mümkün olmadığı halde; yeraltında doğalgaz patlamalarından ileri gelen bu afetleri çeşitli teknik önlemler ile önlemek mümkündür.
Yavuz Sultan Selim’in babası Osmanlı Padişahı II. Beyazıt 1509 depreminde İstanbul’un çeşitli yerlerine 400 kuyu kazdırmış, bu kuyular ile yeraltında düdüklü tencereye benzer ortama 400 delik açılmış; bu kuyular denge bacası görevi yaparak; yeraltında doğalgaz patlamalarından ileri gelen sarsıntılardan İstanbul’u kurtarmıştır.
Erzincan ovasında suya doygun zeminlere ulaşacak şekilde; 10-20-50-100m. gibi az derinliklerde; 80-100cm. gibi geniş kuyular açılarak; doğalgaz patlamalarından ileri gelen afetlerden az masrafla ve kolayca önlenebilecektir. Bu afetler önlendiği taktirde; faylarda meydana gelen deprem hareketleri esneyen zeminlere ulaşınca; bu zeminlerin çok mükemmel şekilde esnemesi ile bu deprem hareketleri çok zayıflayacak ve Erzincan ovasında faylardan 50m. gibi uzak yerlerde hiçbir hasar olmayacak ve bu yerler deprem bakımından çok emniyetli yerler olacak ve bu yerlere çok katlı yüksek binalar yapılacaktır. Bu önlemler ile depremlere dayanıklı çatlak binalarda da gerekli emniyet sağlanmış olacaktır.
1992 Erzincan depreminde gökte doğalgazın alevle yanması ile; gökyüzü kızıl renge bürünmüş; gökte yanan doğalgazın ısısı ile; deprem gecesi Erzincan ovasında trilyonlarca m3 çok soğuk hava ısınmış ve ovadaki donmuş karlar erimiş ve Erzincan ovasında çok zengin doğalgaz yatağı bulunduğunu; doğa açık ve belirgin şekilde ortaya koymuştur.
Deprem gecesi Erzincan da trilyonlarca m3 havayı ısıtan ve ovadaki donmuş karların erimesi sebebini hiç kimse araştırmamıştır. Bu araştırma yapıldığı taktirde; TPAO Genel Müdürlüğü Erzincan ovası ve civarında çok zengin doğalgaz yatağı varlığını öğrenecektir.
Bu doğalgaz yatağı ile Ülkemiz ve Erzincan’ın kaderi değişecek; Ülkemiz doğalgaz bakımından dışa bağımlılıktan kurtulacak; doğalgaz fiyatları çok ucuzlayacak; doğalgaz fazlası harice ihraç edilecektir.
Marmara bölgesi ile Erzincan şehri ve ovasında doğalgaz patlamalarından ileri gelen korkunç afetlerin önlenmesi ve Erzincan ovasındaki doğalgaz yatağının ortaya çıkarılması için; düzenlenen RAPOR ve 32 yazılı belge; Yetkili Makamlara ve ilgili Kurumlara 10.10.2008 tarihli dilekçeler ile sunulmuş ve bu konulara ilgi gösterilmesi istenmiştir.
Yetkili Makamlar ve Kurumlar yeraltında doğalgaz patlamaları ile korkunç afetlerin meydana geldiğine ve Erzincan ovasındaki doğalgaz yatağı varlığına inanmamaktadırlar.. Bu Makamlar ve Kurumlar hiçbir inceleme ve soruşturma yapmadan masa başında; kafadan sallama beylik palavra ifadeler ile; bu konular dışlanmaktadır.
TÜBİTAK’a sunulan 1.12.2008/14325sayılı dilekçe ile; daha evvelce sunulmuş olan 10.10.2008 tarihli RAPOR’un ve eklerinin Yetkili Kurul tarafından incelenmesi istenmiştir.
Erzincan Belediyesi ve Yetkilileri; depremleri yaşayan görgü tanıkları ile görüşerek ve toplantılar yapılarak; Erzincan şehrinde ve ovasında deprem hareketleri başlamadan önce; yeraltından bomba gibi patlama ve uğultulu gürültülü sesler işitildiği; depremler esnasında bazı yerlerden çıkan alevlerin göklere yükseldiği; etrafın nur doğmuş gibi aydınlandığı; yüzey arazinin deniz gibi dalgalandığı; binaların ve tesislerin yana yatıp yatıp kalktığı; atmosferin sis bulutu ile kaplandığı; gökyüzünün kızıl renge büründüğü, 1992 depreminde Erzincan ovasında deprem gecesi çok soğuk havanın ısındığı ve ovadaki karların eridiği konularında; Yetkili Makamlara ve Kurumlara; bilim adamlarına; özellikle TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI’na resmen bilgi verildiği taktirde; bu konularda gerekli araştırmalar yapılacak ve Erzincan şehri ve ovası ile birlikte Marmara bölgesi de yeraltında doğalgaz patlamalarından ileri gelen bu korkunç afetlerden ebediyen kurtulacak ve Erzincan ovasındaki çok zengin doğalgaz yatağı varlığı ortaya çıkacaktır.
Bu konulara ilgi göstermek ve çözümler bulmak vatandaşlığın kutsal görevidir.
Belediye Başkanı Sayın Yüksel ÇAKIR’ın bu konuda gerekli ilgiyi göstermesini ve bu tarihi görevi yerine getirmesini; dilemekteyim.
Gereğini önemle arz ederim. Saygılarımla.
Hüseyin Hüsnü GÜREL (İnş.Yük.Müh.)
EK: 1Ad. İnternette yayınlanan 21.12.2009 tarihli bildiri.
ADRES: Ahenk Sok. 10/11 Çankaya/ANKARA - TEL: (0312-4181237, 0312-4391925)
NOT: İş bu dilekçe, Ankara-Ulus PTT'sinden 06.01.2010 tari ve RR01186899846 Sayı ile "Erzincan Belediye Başkanlığı'na 'İADELİ TAAHHÜTLÜ' olarak gönderilmiştir.

***
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BAŞKANLIĞINA

ANKARA
Konu: Marmara Bölgesi ile Erzincan şehrinde ve ovasında doğalgaz patlamalarından ileri gelen korkunç afetler ve Erzincan ovasında zengin doğalgaz yatağı varlığı Hk.
İlgi: 1.12.2008/14325 Sayılı dilekçem.
İlgideki dilekçem ile; Marmara bölgesi ile Erzincan şehrinde ve ovasında yeraltında doğalgaz patlamaları ile meydana gelen korkunç afetler ve Erzincan ovasında çok zengin doğalgaz varlığı konularında düzenlenen 10.10.2008 tarihli RAPOR’un Kurumunuz Başkanlığınızca teşkil edilecek Yetkin Kurul tarafından bütün belge ve ekleri ile incelenmesi; mahallinde soruşturma ve araştırma yapılması; görgü tanıkları ile görüşülmesi ve TÜBİTAK öncülüğünde bu konuda gerekli faaliyete başlanılması talep edilmiştir.
Ülkemizin en bilgili Kurumu olan TÜBİTAK’ın değerli bilim adamları tarafından bu konunun incelenmeye başlandığı memnuniyetle öğrenilmiştir.
Bu gerçeklerin daha iyi anlaşılması için aşağıdaki yeni bilgiler arz edilmektedir.
1) Marmara bölgesinde M.S.325 ve 1894 yılları arasında 1579 yılda meydana gelmiş olan 19 depremden 9’unda Marmara denizinde Tsunami meydana geldiği gösterilmektedir.
2) İstanbul da boğazda yeraltı tüp geçidinin inşası esnasında; bu tüp geçidin çıkışındaki Yenikapı eski Bizans limanında; 15 geminin kıyıya sürüklenerek; üst üste ve yan yana Tsunami deniz dalgaları ile aynı zamanda batmış olduğu bilim adamlarınca tespit edilmiştir. Bilimsel bu tespit ile Marmara Denizinde Tsunami deniz dalgalarının meydana geldiği konusunda verilen tarihi bilgiler doğrulanmaktadır.
3) MTA’nın 2002 tarihli 1/500 000 ölçekli Erzurum jeolojik haritasında Diyarbakır’ın Hazro ilçesi civarında 14 yerde petrol ve gaz arama kuyusunun açıldığı gösterilmektedir. Bu haritada Hazro ve Erzincan ovası civarındaki katmanların petrol ve doğalgaz bakımından benzer jeolojik yapılarda oldukları açıkça görüldüğü halde; bugüne kadar Erzincan ovası ve civarında hiçbir petrol ve doğalgaz arama kuyusu açılmamıştır.
4) Marmara bölgesinde yapılan araştırmalar esnasında faylarda ve bazı zeminlerde ufak ölçülerde doğalgaz bulunduğu tesbit edilmiştir. Deprem geceleri Erzincan ovasında trilyonlarca m3 çok soğuk havayı ısıtan ve ovadaki karları eriten muazzam ölçüdeki doğalgaz yatağı varlığı henüz bilinmemektedir.
Erzincan şehrinde ve ovasında doğalgaz patlamalarından ileri gelen korkunç afetler ile Erzincan Ovasında zengin doğalgaz yatağının bulunduğu konusundaki gerçeklerin resmen ortaya dökülmesi ve bu konularda özellikle Kurumunuz Başkanlığına bilgi verilmesi gayesi ile Erzincan Belediye Başkanlığı’na sunulan dilekçenin fotokopisi ekte sunulmaktadır.
Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz. Saygılarımla,
Hüseyin Hüsnü GÜREL (İnş.Yük.Müh.)
EK: 1 Ad. Marmara denizinde Tsunami olaylarını gösterir yazılı belge.
1 Ad. Erzincan Belediye Başkanlığına sunulan dilekçe fotokopisi.
ADRES: Ahenk Sok. 10/11 Çankaya/ANKARA
-TEL: (0312-4181237, 0312-4391925)
NOT: İş bu başvuru Türkiye BVilimsel ve Teknik Araştırma (TÜBİTAK, ANKARA) Kurumu'na 07.Ocak.2010 tarihinde 00162 sayı ile elden teslim edilmiştir.