31 Ekim 2008 Cuma

Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Cevaplar:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.15.2.TPAO.10.00.00/3690
Konu: Deprem ve Doğalgaz hk.,
Tarih: 24 Ekim 2008 * 019229
Sayın Hüseyin Hüsnü GÜREL
Ahenk S.No:10/11
Çankaya/ANKARA

İlgi: 10.10.2008 tarihli dilekçeniz.
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nün Jeoloji ve Jeofizik Ekipleri petrol ve doğalgaz aramacılığı çalışmalarını tüm Doğu Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi, Erzincan Ovası ve civarında da sürdürmektedir. Bu çalışmalar sonrası olumlu sonuç alınan sahalarda sondajlı arama faaliyetleri yürütülmektedir.
Dilekçenizde bahsettiğiniz Marmara Bölgesi ve Erzincan Ovası'nın deprem olayları ile ilgili konular, Kurumumuz görev alanı dışında kalmaktadır.
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bilgilerinizi rica ederiz.
Mehmet Şirin UĞUR Ömer ŞAHİNTÜRK
Arama Daire Başkan Yardımcısı Arama Daire Başkan Vekili
***
Sayın Hüseyin Hüsnü GÜREL
Ahenk S.No:10/11
Çankaya/ANKARA
Ankara; 27.10.2008 Sayı: 1807
İlgi: 10.10.2008 tarih ve 1790 sayılı yazınız.
Odamıza göndermiş olduğunuz “Marmara Bölgesi ile Erzincan Şehrinde ve Ovasında Yeraltı Doğalgaz Patlamaları ile Meydan Gelen Korkunç Afetler ve Erzincan Ovasında Çok Zengin Doğalgaz Yatağı Varlığı Hk” başlıklı dilekçeniz ile rapor ve otuziki adet yazılı belgeniz, Odamızın ilgili komisyonunca incelenmiştir.
Deprem sırasında oluşan patlamaların doğalgaz kaynaklı olduğunu belirtildiği için, belirtilen deprem bölgelerinde doğalgaz yatakları olabilme ihtimalini gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak, Enerji Bakanlığı bünyesindeki ilgili tüm kurumların görev ve sorumluluğu bulunmaktadır.
Maden Mühendisleri Odası bu ve buna benzer konularda hertürlü desteği vereceğini belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Nahit ARI Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi
***

Sayın Hüseyin Hüsnü GÜREL
Ahenk Sokak 10/11
Çankaya-ANKARA

Sayı : B.02.1.TBT.0.06.03.00.165-754 Ankara: 16 Ekim 2008
Konu : Başvurunuz
Kurumumuza yazıyla iletilmiş bulunan önerinizle ilgili olarak TÜBİTAK tarafından, bireysel araştırma projelerine destek verilmemesi nedeniyle, herhangi bir girişimde bulunulması söz konusu olamamaktadır. Çalışmanıza Kurumumuz tarafından maddi veya teknik yardım sağlanması ancak önerilerinizi bu konuda yetkin bir ekiple vermeniz ve TÜBİTAK proje değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine karar verilmesiyle mümkün olabilir. Araştırma Projesi Destekleme Esaslarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinizi saygılarımla rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
--imza--
Prof. Dr. M. Arif ADLI
Araştırma Destek Programları Başkanı

Hiç yorum yok: